Welkom bij Trend Friends!

Trend Friends is een Mechelse beleggingsclub.

Onze beleggingsclub is opgericht op 3 mei 2013 en telt nu 9 leden, 2 vrouwelijke en 7 mannelijke, waarvan de ouderdom varieert tussen +/- 30 en +/- 75 jaar.

Verschillende leden hebben reeds een behoorlijke tot zeer behoorlijke ervaring in beleggen, andere zijn het iets minder.

Wij vergaderen elke tweede dinsdag om 20 uur in het bovenzaaltje van de brasserie Sava op de Grote Markt 13 te Mechelen.

Na 20 uur is de ondergrondse parking op de Grote Markt toegankelijk aan een vaste prijs van 3€ tot ’s anderendaags.
 

Kandidaat-leden nodigen wij een halfuurtje vroeger uit om de werkwijze en de filosofie van de club duidelijk uit te leggen en om hun eventuele vragen te beantwoorden.

Zoals het vervat is in onze naam kijken wij eerst naar de trend: zowel van de markt en nadien naar de waarden die we mogelijk willen aan- of verkopen.
De leden brengen na verloop van hun acclimatisatieperiode, zelf  hun aankoopkandidaat aan die wel aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. 
Deze aanbreng kan zowel gebeuren op basis van  een technische analyse (TA) of fundamentele analyse  ( FA)  of bv. op basis van artikels in kranten of tijdschriften of bv. uitzendingen op kanaal Z. 
Maar, zelfs een fundamenteel zeer sterk aandeel dat op de vergadering weerhouden wordt om aan te kopen, toch zullen de voorwaarden tot aankoop via het bekijken van de grafieken bepaald worden. 
Het aantal aandelen dat we kopen wordt dan weer vastgesteld via een berekening zodanig dat het risico van deze aankoop niet meer bedraagt dan 1% van ons werkingskapitaal. Dit alles gebeurd via een democratische stemming van de aanwezige leden op de vergadering of via het forum.

Zowel aandelen, ETF’s komen aan bod, vooral Europese en Amerikaanse aandelen.

Kandidaat-leden kunnen twee keer een vergadering bijwonen en moeten dan beslissen of ze al dan niet toetreden.  .6 maand wordt er een bijkomende storting verwacht van 30€ om de kosten en drank op de vergaderingen te dekken.

Indien interesse kan u altijd een afspraak maken om de vergadering bij te wonen op het onderstaande mail adres.

Bedankt voor je interesse in onze club.

Met vriendelijke groet

Yves
info@trend-friends.be