Welkom bij Trend Friends!

Trend Friends is een nieuwe Mechelse beleggingsclub.

Onze club Trend Friends is opgericht als een burgerlijke maatschap op 3 mei 2013 en telt nu 12 leden waarvan de ouderdom varieert tussen +/- 35 jaar en +/- 70 jaar.

Verschillende leden hebben reeds een behoorlijke tot zeer behoorlijke ervaring in beleggen, andere zijn het iets minder.
Wat we wel graag hebben is dat de leden na een tijdje mee actief bepaalde zaken opvolgen of aanbrengen o.a. via dit forum.

Wij vergaderen elke tweede dinsdag om 20 uur in het bovenzaaltje van de brasserie Sava op de Grote Markt 13 te Mechelen.

Indien er externe sprekers les komen geven gebeurt dit op de laatste dinsdag van de maand. Zelfde tijd zelfde plaats.  Zie hiervoor de agenda op dit forum.
Na 19 uur is de ondergrondse parking op de Grote Markt toegankelijk aan een vaste prijs van 3€ tot ’s anderendaags.
 

Kandidaat-leden nodigen wij een halfuurtje vroeger uit om de werkwijze en de filosofie van de club duidelijk uit te leggen en om hun eventuele vragen te beantwoorden.

Zoals het vervat is in onze naam kijken wij eerst naar de trend: zowel van de markt en nadien naar de waarden die we mogelijk willen aan- of verkopen.
Hiervoor gebruiken we op dit ogenblik twee marktthermometers.

De leden brengen na verloop van hun acclimatisatieperiode, zelf  hun aankoopkandidaat aan die wel aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. 
Deze aanbreng kan zowel gebeuren op basis van  een technische analyse (TA) of fundamentele analyse  ( FA)  of bv. op basis van artikels in kranten of tijdschriften of bv. uitzendingen op kanaal Z. 
Maar, zelfs een fundamenteel zeer sterk aandeel dat op de vergadering weerhouden wordt om aan te kopen, toch zullen de voorwaarden tot aankoop via het bekijken van de grafieken bepaald worden. 
Het aantal aandelen dat we kopen wordt dan weer vastgesteld via een berekening zodanig dat het risico van deze aankoop niet meer bedraagt dan 1% van ons werkingskapitaal. Dit alles gebeurd via een democratische stemming van de aanwezige leden op de vergadering of via het forum.

De bedoeling is dat wij  in aandelen, fondsen, obligaties, etf’s enz. gaan beleggen maar in onze aanloopperiode waren en zijn het nog steeds vooral Europese als Amerikaanse aandelen en etf’s.

Kandidaat-leden kunnen twee keer een vergadering bijwonen en moeten dan beslissen of ze al dan niet toetreden.  Een participatie ligt nu op ongeveer 3.600€.
Dit is werkingskapitaal dat je hopelijk in veelvoud terugkrijgt :-)  indien je ooit wil uitstappen.
Elke 6 maand wordt er een bijkomende storting verwacht van 30€ om de kosten en drank op de vergaderingen te dekken.

Ik denk dat hiermee het belangrijkste gezegd is.  Zijn er nog vragen laat het me weten.

Bedankt voor je interesse in onze club.

Met vriendelijke groet

Yves
info@trend-friends.be