de leidraadindicator aanmaken in Transtrader en Transstock

4 posts / 0 new
Last post
Yves Jongbeis
de leidraadindicator aanmaken in Transtrader en Transstock

In bijlage de werkwijze om de leidraadindicator, waarvan sprake in VFB magazine van januari door Paul Gins, aan te maken. Hopelijk was ik duidelijk

succes

Ton
Thanks but ...

Dit zegt me totaal niets. Wat wordt er nu precies geteld ?

Anders gezegd, wat doet Counting in logische taal ?

Yves Jongbeis
Counting

Een counting is een dom systeem. Het rekent met + en -. In de counting, opgesteld door Transstock, waar het in deze leidraad indicator over gaat worden volgende indicatoren gebruikt.

-Intraday Intensity

-Demand Index

-Williams Acc/Distr.

-OBV

Wat deze indicatoren doen, hoe ze berekend worden of waarvoor ze dienen zal mij een zorg wezen. Ik heb toch een kleine uitleg toegevoegd die ik op de TransStock website heb gevonden.

Elke indicator wordt bekeken en  ingedeeld in twee groepen. een map "sterkte +"( Het kind moet een naam hebben) en "sterkte-"

Hoe wordt hij bekeken:

Intraday Intensity.

De Intraday Intensity is ontwikkeld om weer te geven hoe institutionele traders handelen wanneer ze aandelen aan- of verkopen voor hun fondsen. De indicator vergelijkt de slotkoers in verhouding tot de range van die dag. Een slotkoers in de buurt van de high van die dag is positief voor de indicator, een slotkoers in de buurt van de low is negatief. Het idee achter de Intraday Intensity is dat de tijd dringt voor institutionele traders om hun posities in te nemen wanneer het einde van een handelssessie nadert. Indien ze op het einde posities innemen, leiden hun acties ertoe dat prijzen stijgen of dalen. Op dat moment bepalen ze in feite de positie van de slotkoers ten opzichte van de range. De Intraday Intensity werd ontwikkeld door David Bostian. (Bron: Transsstock website)

Wanneer de III(21) opwaarts door de nul lijn gaat wordt het aandeel in de map sterkte plus gerekend. Maakt het aandeel een neerwaartse kruising met de nullijn, dan telt men in de map sterkte min 1 bij. Alle aandelen van de S&P worden zo bekeken en ingedeeld in twee mappen.

Volgende telling: Is de III(21) positief of negatief.

Eerste werden de kruisingen bekeken, nu gaat men gewoon kijken hoeveel aandelen van de S&P positief of negatief zijn. Is de waarde positief, dan wordt het aandeel toegevoegd aan de map sterkte plus. Omgekeerd is  de waarde negatief, dan telt men één bij bij sterkte min.

Volgende telling:

Demand Index

De Demand Index houdt rekening met de prijs en het volume en dit op een manier dat deze indicator mogelijke prijsveranderingen op voorhand tracht zichtbaar te maken. De Demand Index werd ontwikkeld door James Sibbet. De zes regels van de Demand Index volgens Sibbet: - Divergentie tussen de Demand Index en de koers van een aandeel of index wijst op een naderende verzwakking van de koers. - Na een extreme piek van de Demand Index, worden er vaak New Highs gemaakt. De Demand Index fungeert dus als voorloper op de koers. - Indien de prijs van een aandeel of index stijgt, terwijl de Demand Index lagere waarden vertoont, valt dit vaak samen met een belangrijke top. - Indien de Demand Index door de nullijn snijdt, wijst dit op een trendommekeer. - Wanneer de Demand Index enige tijd rond het nulpunt schommelt, wijst dit erop dat de komende prijsbeweging waarschijnlijk zwak en van korte duur zal zijn. - Langdurige divergentie tussen de prijs en de Demand Index wijst op een grote top of bodem. (Bron: Transstock website)

De DX(9) kan ofwel een positieve of negatieve waarde aannemen. Wanneer de waarde positief is, telt men één bij in de map sterkte plus, omgekeerd wanneer de waarde negatief is, telt men één bij in de map sterkte min. Dit wordt bekeken voor elk aandeel van de S&P.

Volgende telling

Williams Accumulation/Distribution.

Williams Accumulation/Distribution tracht de marktdruk te meten. Het is een indicator die je in relatie tot de koers moet bekijken om zo op zoek te gaan naar divergentie. Wanneer de koers een nieuwe low maakt maar de indicator doet dit niet, is dit een positief signaal, omgekeerd geldt hetzelfde. De Williams Accumulation/Distribution Indicator werd ontwikkeld door Larry Williams en is beter bekend als de Williams AD. (Bron: Transstock website)

Is de trend van de W A/C stijgend, dan wordt één bijgeteld bij de map sterkte plus, omgekeerd, is de trend dalend dan wordt één bijgelteld bij sterkte min. Dit wordt dagelijks bekeken voor elke aandeel van de S&P.

Volgende telling:

On Balance Volume (OBV).

Het On Balance Volume is het cumulatieve totaal van het opwaartse en het neerwaartse volume. Wanneer de slotkoers hoger is dan de voorgaande slotkoers, wordt het volume aan het totaal toegevoegd. Is de slotkoers lager dan wordt het volume van het totaal afgetrokken. Voor de interpretatie van het On Balance Volume kijkt u naar de beweging, of voorafgaande bewegingen, van de prijs in vergelijking tot de evolutie van het OBV. Wanneer de prijs een bepaalde beweging inzet vóór het OBV, dan noemen we dit een onbevestigde beweging. Een reeks stijgende toppen of dalende bodems van het On Balance Volume, wijst op een sterke trend. Wanneer het OBV zijwaarts beweegt, wijst dit erop dat de markt zich niet in een trend bevindt. Het On Balance Volume werd ontwikkeld door Joseph Granville en werd in 1963 beschreven in zijn boek ‘New Strategy of Daily Stock Market Timing for Maximum Profit’. (Bron: Transstock website)

Bij een stijging van het OBV wordt één bijgeteld in de map sterkte plus, omgekeerd wordt er één bijgeteld in de map sterkte min wanneer het OBV die dag dalend is. Dit wordt bekeken voor elk aandeel van de S&P

Het sterkte verschil, wat weergegeven wordt in de grafiek onderaan bij de leidraadindicator is het verschil tussen de map sterkte plus en sterkte min nadat al de tellingen dagelijks gebeurd zijn. De afvlakking is iets dat iedereen naar eigen welbehagen moet toepassen en ervaren.

Ik heb enkel getracht de leidraad indicator van Paul zo goed mogelijk na te bootsen. Mij excuses voor de kleine schoonheidsfouten waardoor de copie niet exact is. 

Hopelijk is hierdoor iets meer duidelijkheid geschapen. Verder rijkt mijn kennis niet.

succes Yves

 

 

 

Ton
( Hartelijk dank ) ^ 1000 ...

Hiermee kan ik voort. De gebruikte indicatoren zijn wat ze zijn. Daar kun je van alles over denken en vooral zeggen. Maar het principe is me nu duidelijk. Eens kijken of ik tot eenzelfde resultaat kan komen. En hopelijk niet in 6 uur maar in 6 minuten ... en liefst 6 seconden.

Log in or register to post comments